Muzee din regiunile României
     Muzeele româneşti au luat fiinţă la începutul secolului al XIX-lea ca depozitar al memoriei al acestor meleaguri dând relevanţă faptelor, evenimentelor şi personalităţilor. Secţiunile muzeelor sunt arheologie, istorie de la perioada Paleolitică până în timpurile moderne, istoria oraşului, galerii de artă, case memoriale.
     Memoria acestor meleaguri cărora "nimic nu le lipseşte ca să fie o unitate complexă, multilaterală în chipurile şi darurile care o alcătuiesc" (Dumitru Stăniloaie), exponatele acestor muzee dau relevanţă faptelor şi evenimentelor petrecute aici de-a lungul timpului, ca şi personalităţile care au luat parte la ele.
     "Muzee din România" prezintă, în mod interactiv şi în format multimedia (text, imagine, explicaţii sonore), exponatele muzeale conţinând informaţii deţinute de muzee, cum ar fi: istoria României, din perioada paleolitică până în timpurile moderne, arheologie, ştiinţele naturii, artă, arhitectură urbană şi rurală, etnografie etc.
Cautare


Muzee din România
Căutare în Muzee
 

căutare în museum.ici.ro
        
Muzee din regiunile României
ro.gif (628 bytes)
Română
gb.gif (628 bytes)
English

Museums from Romanian Regions


CD multimedia
"Muzee din România"

ro.gif
Română
Muzee din Romania
gb.gif
English
Multimedia CD
"Museums from Romania"

        
Museums from Romanian regions
     The Romanian museums have been set up at the beginning of the XIXth century, being the depositary of the Romania's cultural patrimony.
     Memory of these regions from which "nothing is missing in order to be a complex and multilateral unit of the faces and gifts that compose it" (Dumitru Staniloaie), the exhibits of these museums give relevance to the facts and events that took place here over the time, as well to the personalities that have participated to them. The main sections are archeology, history from Paleolithic till the Modern times, town history, art gallery, memorial houses.
     "Museums from Romania" is presenting, interactively and in multimedia format (text, images, audio explanations), information related to the exhibits from Romanian museums. It is a useful instrument to enhance and to strengthen the notions about Romania's history, archeology, natural sciences, literature, geography, urban and rural architecture, religion, ethnography, folklore.
Cautare


Museums from Romania
Search in Museums
 

search in museum.ici.ro