Muzeul Memorial Al. Ioan Cuza
com. Ruginoasa

"Aproape de Târgul-Frumos sunt încântâtoarele domenii ale Ruginoasei. Câlâtorul, primind aici ospitalitatea, uita necazele...El pare câ se trezeste transportat, ca printr-un farmec, într-un castel descris de Walter Scott...", scria, la 1837, C. Negruzzi referindu-se la una din cele mai frumoase clâdiri din Moldova timpurilor sale.

Palatul de la Ruginoasa.jpg (329688 bytes) Palatul, care astâzi adaposteste muzeul memorial "Al. I. Cuza" , a fost construit în primul deceniu al secolu-lui al-XIX-lea, de vistiemicul Sandulache Sturdza, care a comandat arhitectului vienez Johan Freiwald ridicarea unei luxoase resedinte pe locul vechii case boieresti a strâmosilor sâi. Stilul initial a fost cel neoclasic, pastrat de capela resedintei, stil care se impusese cu predilectie în arhitectura civilâ din Moldova acelor timpuri. în anul 1847, logofâtul Costache Sturdza "preface casa de la Ruginoasa dupa arhitectura stilului gotic", angajând pentm aceasta pe arhitectul Johan Brandel.

Lucrârile au fost finalizate în 1855. Cladirea, care pastreazâ si astâzi caracteristicile stilului neogotic, inspirat de romantismul german, este de formâ pâtratâ, cu un etaj, fiecare din cele patru fatade având aceleasi elemente: peroane largi, balcoane sprijinite pe lespezi de piatrâ. Asemânarea frapantâ cu palatul de la Miclâuseni, jud. lasi, nu este întâmplâtoare, acesta fiind construit de o alta ramurâ a familiei Sturdza.

Distrus în timpul celui de-al doilea râzboi mondial, palatul si-a recapatat stralucirea arhitecturalâ si fannecul specific dupâ anul 1978, când a fost restaurat. în anul 1982, aici s-a deschis muzeul memorial "Al. I. Cuza".
Tematica sa cuprinde doua mari circuite expozitionale. La parter este amenajatâ o parte documentarâ eare redâ momente din viata si activitatea domnitorului
Al. I. Cuza, iar în salile de la etaj se reconstituie, pe baza informatiilor documentare existente si cu ajutorul pieselor originale ce se mai pâstreazâ încâ, atmosfera zilelor de bucurie, de tihnâ sau de zbucium, pe care familia Cuza le-a petrecut la palatul de la Ruginoasa.

Pricipele Al I Cuza.jpg (203934 bytes)

Stema Principatelor.jpg (253896 bytes)

Aici au fost amenajate biblioteca familiei, pe rafturile careia se gaseau carti aduse de la Paris, prin grija domnitorului si a lui Baligot de Beyne, precum si cabinetul de lucru al Altetei Sale Printul, care mai pastreazâ câteva din piesele de mobilier din lemn de stejar, pe care Elena Cuza le-a comandat renumitei firme pariziene Mazaroz

Biblioteca.jpg (362121 bytes)

biblioteca familiei

Biroul Principelui Al I Cuza.jpg (434575 bytes)

cabinetul de lucru